Hurrá! A termék a kosárba került!

Tovább vásárolok Fizetés
 

Little Pim tanfolyamok 

A NYELVI PROGRAM BEMUTATÁSA

Nyelvi programunk könnyűvé és minden gyerek számára elérhetővé teszi az idegennyelv tanulást 0-tól 6 éves korig, abban a periódusban, amikor a gyerekek a legfogékonyabbak. Videóink, könyveink, tanulókártyáink és CD-ink nemcsak szórakoztatják, hanem élethosszig tartó nyelvtanulásra is ösztönzik a gyerekeket. Programunkat úgy alakítottuk ki, hogy 0-tól 6 éves korig tanulhassanak vele a gyerekek.

A tudományos kutatások azt mutatják, hogy az idegennyelv-tanulás a gyerekek számára természetes folyamat, ha egészen kiskorban elkezdik. Nyelvi programunkat speciálisan 0-6 éves korú gyerekeknek alkottuk meg, azért, mert ez az az időszak, amikor az agyuk még úgy „huzalozódik”, hogy könnyűszerrel elsajátítanak akár három nyelvet is. Egyre globalizálódó világunkban a kétnyelvűség számos előnnyel jár: tudományos kutatások azt mutatják, hogy a kétnyelvűek – különösen azok, akik hat éves koruk előtt kezdték el a második nyelvet tanulni – kiemelkedő olvasási- és íráskészséggel rendelkeznek. A Little Pim olyan eszközt ad a gyerekek kezébe, mely jövőbeli sikerük záloga lehet.

Gyermekük 360 szót és kifejezést tanulhat meg olyan mindennapi tevékenységekkel mint a játék, az evés, az ivás, az otthoni élet, a színek és számos egyéb terület foglalatosságai. Gyermeke szeretni fogja Little Pimet, a kedves kis pandát, aki a programban a tanár szerepét tölti be. Little Pimmel együtt gyermeke 360, nyelvtanulásának alapköveként szolgáló szót és kifejezést tud megtanulni. Mindegyik oktató videónknak egyedi „gyerekbarát” témája van, mint például az evés, a játék, illetve az érzések.

NINCS SZÜKSÉG IDEGENNYELVŰ HÁTTÉRRE!

Átfogó programmal látjuk el a szülőket, mellyel segíthetik gyermekük nyelvtanulását még akkor is, ha az adott idegennyelv számukra is teljesen új. Útmutató kísérőszövegeink megkönnyítik a szülők számára a gyermekkel való együtt haladást. Egyedülálló Entertainment Immersion Method® módszerünk teljes mértékben leköti gyermekét, miközben Little Pimmel megtanul egy második nyelvet.
 

KISBABÁK (0-1)

A csecsemők beszédértése jóval megelőzi beszélőképességüket, s a színes nyelvi környezet nagy előnnyel jár számukra, mivel a beszéd hallgatása hozza el magát a későbbi beszédet. Ha a csecsemő napi szinten hall szavakat és aktívan részt vesz az őt körülvevők életében, akkor ezek mind-mind hozzássegítik a megfelelő agyi pályák kialakulását, melyek még teljesebbé teszik nyelvtanulását.
 

TOTYOGÓK (2-4)

A Little Pim könyvekben és videókban szereplő mindennapi tevékenységek - mint például az evés, az ivás, a játék és az alvás – érdekesek a totyogók számára. Ebben a szakaszban a gyerekek anyanyelvükön elsajátítják az első 100-300 szót és elkezdik a második nyelv egyszerű szavait és kifejezéseit ismételni.

A totyogók, akik a Little Pim epizódjait nézik, ún. „felszólítás és válasz” (call and response) tevékenységbe kezdenek – így tanul egy gyerek beszélni a szüleitől és a környezetében lévőktől. Kézzel rajzolt kártyáink lehetővé teszik a szülő számára, hogy vicces és izgalmas játékokat játsszanak gyermekükkel, ritmusos cd-ink pedig tanulás alatt mozgásban tartják a gyerekeket.
 

KISGYEREKEK (5-6)

Az iskolaérettség küszöbén a gyerekek szeretnek idegennyelven szavakat ismételgetni és utánozni a sorozat főszereplőjének, Little Pim pandának a viselkedését. Azok a nagyobb gyerekek, akik már tanulnak egy idegennyelvet az iskolában, a szókincs fejlesztéséhez és a kiejtés megtanulásához szintén hasznos kiegészítőnek találják majd Little Pimet.

A teljes Little Pim program használatával gyermeke 360 szót és kifejezést tud megtanulni egy második vagy akár harmadik nyelven. Vásárlóink visszajelzései szerint különféle életkorú gyerekek nézik lelkesen videóinkat és használják nyelvi kártyáinkat. Zenei cd-ink és mobil alkalmazásaink pedig tovább segítik gyermeke szókincsének bővítését és kiejtésének tökéletesítését.
 
 

HOGYAN HASZNÁLJUK A LITTLE PIMET?

Minden Little Pim DVD hét rövid részből áll. Mivel tudjuk hogy a kisbabák és kisgyerekek figyelmüket csak rövid ideig tudják ugyanazon dologra koncentrálni, ezért a Little Pimet úgy alkottuk meg, hogy mindegyik öt perces epizód után megállíthassa, majd újraindíthassa. A nagyobb gyerekek (2-től 6 éves korig) már képesek lehetnek arra, hogy egyben végignézzék az egész 35 perces DVD-t. Természetesen bármikor leállíthatjuk a műsort, hogy gyermekünk új szókincsét elmélyítsük.

Ha ismeri az adott történet szókincsét, magyarázatot fűzhet a látott eseményekhez, illetve kitalálhatja, hogy mi fog történni. A DVD történeteivel kapcsolatos beszélgetés vagy bármilyen kommunikáció nagyon hatékonyan teszi gyermeke nyelvtanulását eredményesebbé és érdekesebbé.
 

Hetente hány órát nézze gyermekem a DVD-t?

Kisbabák és kisgyerekek számára az általunk ajánlott mennyiség heti kétszer-háromszor legalább két öt perces epizód, a nagyobb gyerekek viszont az egész videót megnézhetik. A legjobb, ha a gyerek olyan gyakran hallja az idegennyelvi kiejtést és hangokat, amennyire csak lehetséges.
 

Tanuljon együtt a gyerekkel és tegye vidámmá a tanulást!

Ha gyermekével együtt gyakorol, az motiváltabbá és érdeklődőbbé teszi őt magát is. Közvetlenül egy-egy epizód megtekintése után cédulázza be lakásuk falait és keressen olyan tárgyakat, melyeket a DVD is említ, és nevezze meg őket az idegennyelven.
 

Mutassa be, ne javítsa!

Ha gyermeke hibát ejt, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő szóra gondolt-e, legyen egyértelmű számára, hogy érti, amire gondolt, majd ismételje meg a szót a megfelelő kiejtéssel. A korrekt kiejtés miatt ilyen esetekben ismét megnézhetik a dvd-t is.
 

Írassa be gyermekét egy nyelvi játszócsoportba!

Keressen más szülőket, akiknek gyermeke ugyanazt a nyelvet tanulja, mint az Ön gyermeke, s talákozzanak hetente, hogy a gyerekek együtt énekeljenek, mesét hallgassanak és játsszanak az idegennyelven. Ha nem talál ilyen csoportot, alapítson egyet Ön!
 

Ösztönözze gyermekét, hogy ahol csak tudja, használja az idegennyelvet!

Használja kedvenc játékait és mindennapi használati tárgyait arra, hogy átismételjék a tanult szókincset, például használja az új szavakat főzés közben vagy játsszák el, hogy gyermeke kedvenc állatai délutáni tea partit rendeznek és így építsék be alaposabban a sorozat szókincsét. Nézze meg a LittlePim.com weboldalt is, hogy a gyermeke által tanult idegennyelven szerepelnek-e kínálatunkban szótanuló kártyák és zenei cd-k.
 
 

A GYEREKKORI IDEGENNYELV TANULÁS TUDOMÁNYOS HÁTTERE

Tanulmányok százai mutatják, hogy az emberi agy idegennyelv-tanulásra és használatra születéstől hat éves korig a legalkalmasabb.
A Little Pim-et kifejezetten kisgyerekek számára alkották, hogy minél jobban kihasználhassák ezt az időszakor a tanulásra.

A kisbabák már születésük előtt hallják édeasanyjuk hangját és újszülöttként már ismerik anyanyelvük ritmusát. Miután megszülettek, a gyerekek értik és meg is tudják különböztetni a világ minden egyes nyelvét. A csecsemők érzékelik a hangok közötti különbségeket és tökéletes tisztasággal és pontossággal hallják az egészen kis eltéréseket is az idegennyelvek között. A nyelv hangzó elemeit fonémáknak hívjuk – különböző tanulmányok azt mutatják, hogy a felnőttek és a csecsemők a fonémákat máshogyan hallják.

A kisgyerekek és a felnőttek kifejezetten máshogy építik be a nyelvet, s ez különösen igaz a kiejtésre. Amint a gyerekek anyanyelvükre (vagy anyanyelveikre) „hangolódnak”, fokozatosan elveszítik képességüket arra, hogy az idegennyelv hangjainak árnyalatnyi különbségeit meghallják. Ha az ember az élete későbbi szakaszában kerül kapcsolatba egy idegennyelv hangjaival, akkor sokkal nehezebben hallja meg a hangok közti különbségeket, ami értelemszerűen megnehezíti számára azok leutánzását.

A csecsemők jóval azelőtt sok mindent értenek, mielőtt beszélni tudnának, ezért határozottan előnyös számukra a gazdag nyelvi közeg, hiszen a babák elsősorban hallás után tanulnak. A kutatások szerint minél több szót hall egy gyerek, annál gyorsabban tanul meg beszélni. A gyakori nyelvi behatás és a szociális aktivitás fejleszti azokat az agyi pályákat, melyek a nyelvtanulást erőteljesebbé teszik.

A gyerekeknek szükségük van rá, hogy a nyelvet az őket körülvevő történésekkel kapcsolatban hallják. Mivel fontos, hogy a gyerek felfigyeljen az őt körülvevő hangokra, ezért a dajkanyelv – amiben a beszédhangok elnyújtottak, a hangmagasság növekvő – nagyon hatékony, amikor egy csecsemőhöz vagy kisgyerekhez beszélünk. Ezen kívül sokat segít, ha könyvekkel, tárgyakkal és képekkel vesszük körül a gyermeket, melyeknek megnevezése segíti a nyelvtanulást. Little Pim hangja a dajkanyelvet idézi és a sorozat erőteljesen és színesen ábrázolja a tárgyakat és cselekvéseket, illetve történéseket éppen azért, hogy a kis nézők pontosan össze tudják kapcsolni a szavakat a valós történésekkel és tárgyakkal.

Little Pim könnyűvé és mókássá varázsolja a sikeres nyelvtanuláshoz legideáisabb periódust és megadja a gyerekeknek a többnyelvűséggel járó összes kognitív képesség fejlettségének előnyét.
 
 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Miért kéne gyermekemnek idegennyelvet tanulnia?

Számos előnye van a korán elkezdett második nyelv tanulásának. Azok a gyerekek, akik már nagyon fiatal koruktól hallják egy idegennyelv hangjait, nagyobb valószínűséggel érnek el anyanyelvi szintet megközelítő nyelvtudást felnőttkorukban és jóval könnyebben tanulnak majd más nyelveket későbbi életük során.

A kutatások azt mutatják, hogy ezek a gyerekek sokkal jobb verbális, kognitív és elemző készséget mutatnak társaiknál – s ez hatalmas előnyt jelent majd számukra az iskolában. Leegyszerűsítve: a második nyelv tanulása növeli az agykapacitást, még akkor is, ha a gyerek nem tanulja meg tökéletesen az adott nyelvet.
 

Megzavarja-e gyermekemet a második idegennyelv?

A gyerekek egyedülálló módon úgy vannak „megalkotva”, hogy három nyelvet képesek legyenek megtanulni anélkül, hogy a nyelvtanulás az anyanyelvi fejlődésük haladásának útjába állna. Számtalan ember többnyelvű környezetben nő fel, például sok svájci, belga, kanadai és afrikai születésétől fogva két vagy akár három nyelvet is tanul.

A huszadik század elején uralkodó nézet szerint a kétnyelvűség és a korai második nyelv tanulása összezavarja a gyerekeket és akadályozza a normális kognitív képességek kialakulását, illetve negatívan befolyásolja az iskolai teljesítményt. A homlokegyenest ellenkező nézeteket valló Peal és Lambert ezeket az elméleteket megcáfolta tanulmányában, mely szerint a kétnyelvűek iskolai teljesítményüket és széleskörű intelligencia tesztjeik eredményeit alapul véve egyértelmű fölényben vannak az egynyelvűekkel szemben. Kérjük, hogy keressék meg könyvünk hatodik oldalán felsorolva a korai második nyelv tanulásának fő előnyeit.
 

És ha én nem beszélek idegennyelveket?

A Little Pim sorozatot élvezettel forgathatják olyan felnőttek is, akik előzőleg nem tanultak semmilyen idegennyelvet, bár a felnőtteknek nem lesz annyira könnyű dolga a szavak megfelelő kiejtéssel történő ismétésével, mint gyermekeiknek, de meglepődnek majd azon, hogy mennyire gyorsan tanulnak meg majd új szavakat. A sorozat "beépített" segítséggel könnyíti meg a szülők dolgát: választhatunk feliratot angolul, tudunk a képernyőre írni és egy weboldalunkról ingyenesen letölthető szöveget minden egyes általunk tanított nyelven.